Selamatan untuk kelahiran bayi sering dijumpai khususnya dalam adat Jawa. Kelahiran sang buah hati ke…