Menjadi ayah tunggal biasanya lebih berat daripada orang tua yang berpasangan, apalagi ketika mengasuh anak…