Tradisi sungkem telah menjadi sebuah momen penting guna penguat ikatan keluarga Jawa yang saya pahami…